Tin ngành

Tin ngành

 

Chứng chỉ năng lượng tái tạo ( REC ) thể hiện năng lượng được tạo ra bởi các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như các hệ thống điện năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió. Mua REC không giống với mua điện. Thay vào đó, REC đại diện cho các thuộc tính năng lượng sạch của điện tái tạo.

  

Cách thức hoạt động của chứng chỉ năng lượng tái tạo

Điện đi vào lưới điện từ nhiều nguồn khác nhau, từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời đến khí đốt tự nhiên và điện hạt nhân. Do đó, không có cách nào để biết chính xác nguồn năng lượng mà điện của bạn đến từ nguồn năng lượng nào. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể mua REC cùng với điện của mình. REC là chứng chỉ chuyển giao các khía cạnh “ tái tạo” (xanh, sạch) của năng lượng tái tạo cho chủ sở hữu.

REC được tạo ra như thế nào?

REC được tạo ra khi một nguồn năng lượng tái tạo tạo ra một megawatt-giờ (MWh) điện và đưa nó vào lưới điện. Ví dụ, nếu một cơ sở điện gió sản xuất 5 MWh điện, họ có 5 khoản tín dụng (credit) để giữ hoặc bán. Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn mua những khoản tín dụng đó, bạn đang mua khía cạnh “tái tạo” (xanh, sạch) của điện từ trang trại gió và bạn có thể nói rằng 5 MWh điện của bạn sử dụng đến từ nguồn tái tạo.

REC đã được bán một lần không thể mua lại. Tất cả các khoản tín dụng năng lượng tái tạo được đánh số duy nhất và thường bao gồm các thông tin như nơi chúng được tạo ra, loại tài nguyên tái tạo chúng đến từ và ngày tạo ra. Việc trao đổi REC được theo dõi và ghi lại.

Lợi ích của REC ?

REC cung cấp cho bạn bằng chứng được chứng nhận rằng bạn đang sử dụng năng lượng tái tạo từ lưới điện mà không cần phải lắp đặt các tấm pin mặt trời hoặc các hệ thống năng lượng tái tạo khác tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt, đặc biệt nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở ở nhiều nơi hoặc không có cơ sở hạ tầng để lắp đặt các tấm pin mặt trời. Với RECs, doanh nghiệp của bạn có thể giảm lượng khí thải carbon.

Mua REC cũng hỗ trợ thị trường năng lượng tái tạo bằng cách tạo nhu cầu cho thị trường, do đó khuyến khích cung cấp nhiều năng lượng tái tạo hơn. Bằng cách này, REC không chỉ giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát thải khí nhà kính - mà còn khuyến khích tạo ra nhiều năng lượng tái tạo hơn.

RECs rất phù hợp cho bạn nếu bạn:

  • muốn hỗ trợ thị trường năng lượng tái tạo
  • không thể lắp đặt các tấm pin mặt trời hoặc công nghệ năng lượng tái tạo khác tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn
  • muốn giảm lượng khí thải cacbon tới môi trường
  • có các mục tiêu về môi trường mà bạn đang cố gắng đạt tới, với tư cách là một doanh nghiệp hoặc cá nhân
  • muốn biết điện của bạn đến từ đâu

Sự khác biệt REC với SREC?

Chứng chỉ năng lượng tái tạo mặt trời (SRECs)  là một loại chứng chỉ năng lượng tái tạo được tạo ra bằng các tấm pin mặt trời. Giống như REC, SREC là hàng hóa có thể giao dịch cho chủ sở hữu các cơ sở năng lượng tái tạo. Trong trường hợp của SREC, các cơ sở này phải là cơ sở năng lượng mặt trời.

Một số Tiêu chuẩn về Danh mục Đầu tư Tái tạo (Renewable Portfolio Standards)  của tiểu bang ở Mỹ có “ những điểm vượt trội về năng lượng mặt trời ” (solar carve outs). Ngoài việc đặt ra yêu cầu về sản xuất năng lượng tái tạo, một RPS có khắc trên mặt trời cho biết rằng một phần trăm nhất định sản lượng điện của bang đặc biệt đến từ các tấm pin mặt trời. SRECs giải thích cho năng lượng này được tạo ra bởi các tấm pin mặt trời.

Các chủ nhà và các doanh nghiệp thương mại kiếm được một SREC cho mỗi một megawatt-giờ (MWh) điện được tạo ra. Sau đó, họ có thể bán các SREC này cho các công ty điện lực. Một SREC có thể có giá trị từ 300 đô la trở lên ở một số thị trường nhất định và đối với việc lắp đặt năng lượng mặt trời tại nhà 5 kW điển hình, bạn có thể kiếm được sáu SREC trong một năm.

Ai là người mua REC?

Người mua REC được chia thành hai loại:  tự nguyện  và  tuân thủ .

Người mua tự nguyện thường là các tổ chức có ý thức về môi trường tập trung vào việc giảm phát thải khí nhà kính của họ. Các tổ chức này có thể có nhiều động lực để mua các khoản tín dụng năng lượng tái tạo. Họ có thể có các mục tiêu phát thải mà họ đang cố gắng đạt được với tư cách là một công ty, hoặc có thể muốn biết nguồn điện của họ đến từ đâu. Ví dụ về những người mua REC tự nguyện bao gồm Whole Foods và Starbucks. Chủ nhà cũng có thể là người mua tự nguyện, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể hỗ trợ năng lượng tái tạo ở cấp độ cá nhân.

Người mua tuân thủ là các công ty điện lực có nghĩa vụ phải có một phần trăm nhất định sản lượng điện của họ đến từ các nguồn tài nguyên tái tạo. Một số tiểu bang ở Mỹ có các quy định được gọi là Tiêu chuẩn Danh mục Tái tạo (RPS -Renewable Portfolio Standards)  đặt ra các yêu cầu đối với việc sử dụng năng lượng tái tạo. Các luật này có nghĩa là một công ty điện phải cung cấp các khoản tín dụng tái tạo để làm bằng chứng rằng họ đang tìm nguồn cung ứng một lượng điện nhất định từ các nguồn tài nguyên tái tạo. Công ty điện có thể tự tạo ra RECs bằng các nguồn năng lượng tái tạo, nhưng nếu chúng không tạo ra đủ, họ phải mua chúng.

Tài liệu tham khảo

“Renewable Energy Credits (RECs): What You Need To Know | EnergySage.” https://www.energysage.com/other-clean-options/renewable-energy-credits-recs/ (accessed Oct. 18, 2022).

Tin cùng chuyên mục

Zalo